Brukerundersøkelsen 2018

Vi ønsker å benytte anledning til å takke alle som tok seg tid til å svare på årets brukerundersøkelsen!

 

Vi kommer tilbake med mer informasjon, samt tiltak etter årets brukerundersøkelse.