Gratis AKS etter skoletid

Hva er gratis deltidsplass i AKS?

  • Eleven kan være på AKS hver dag etter skoletid mandag-torsdag 15.45 og fredag 15.15 
  • I skolens ferier kan eleven være på AKS to dager per uke, mandag og onsdag (det vil si høst- og vinterferien, jule- og påskeferien samt sommerferien utenom juli, når AKS er stengt).
  • På planleggingsdager/inneklemte fridager i skoleåret kan eleven være på AKS ½ dag (Kl: 10-14)

Ønsker dere at barnet skal være på AKS mer enn dette, kan dere betale heltidsplass til redusert pris.

Heltidsplass til redusert pris

Prisen for en heltidsplass er avhengig av foresattes inntekt, og vil koste fra 235 til 998 kroner per måned. Med heltidsplass kan barnet være på AKS både før og etter skoletid, og alle dager i skolens ferier (utenom juli).

Økt deltakelse og styrket språkkompetanse

AKS er en alternativ læringsarena som skal styrke barnas faglige og sosiale utvikling gjennom lek og læring. AKS skal gi et helhetlig tilbud i samarbeid med skolen.

Målet med gratis deltidsplass i AKS er å:

  • øke deltakelsen i AKS
  • styrke elevenes språkferdigheter
  • heve kvaliteten i AKS og sikre et likeverdig tilbud

 

Slik søker du om plass i AKS

Ta kontakt med skolen hvis det er noe du lurer på.