Skolestart 2018/2019

Aktivitetsskolen grønn logo

Plasser

Heldagsplass med gratis kjernetid – plassen kan benyttes alle virkedager som Aktivitetsskolen har åpent.

Halvdagsplass med gratis kjernetid – plassen kan benyttes 12 timer pr. uke i skolens uker. I skolens friuker kan plassen benyttes inntil 2 dager, mandag og onsdag.

 

Endring av plass – ønsker du å gå fra hel til halvplass, eller si opp, så er det 1 måneds oppsigelsestid gjeldende i fra den 1. i hver måned. All endring og påmelding må skje elektronisk via skolens hjemme.

 

 

Oppholdsbetaling

Satser for oppholdsbetaling 1. trinn 2018/2019.

 

Inntekter

Inntil kr 210  681

Inntil kr 374  544

Over 374 544

Halvdagsplass

0 (gratis)

0 (gratis)

0 (gratis)

Heldagsplass med gratis kjernetid

229

420

972

(Med forbehold om feil og endringer)