Skolestart 2019/2020

Aktivitetsskolen grønn logo

Det vil være oppstart for nye 1. trinns-elever på følgende dager:

- Torsdag 01.08.19 kl. 10.00

- Mandag 05.08.19 kl. 10.00

- Mandag 12.08.19 kl. 10.00

Dere er selvsagt velkommen til å starte de andre dagene også. Men da skjer det utenom programmet.

 

Program for 01., 05. og 12. august :

Kl. 10.00 Vi tar imot alle nye skolestartere ute i skolegården.

Elevene deles inn på 4 ulike stasjoner:

1. Vi tuller med tall

2. Vi leker med bokstaver

3. Konstruksjon

4. Hobby

Mens elevene er på basen og har aktiviteter, vil det være Informasjonsmøte for foresatte i auditoriet med praktisk informasjon fra AKS-leder/baseledere og anledning til å stille spørsmål.

- Kl. 11.30 Elevene spiser matpakke. Vi informerer elevene om hva som skjer resten av dagen.

- Kl. 12.00 Utetid. Vi går langs grensene ute og informerer om hvilke regler som gjelder i skolegården. Lek i skolegården

- Kl. 14.00 Vi spiser matpakke

- Kl. 14.30 Barnemøte/samling. Tema: Regler på AKS/skolen

- Kl. 15.00 Frilek på basen/ute.

Det vil være uteaktiviteter også, så det er viktig å være kledd etter været.

Husk å ta med matpakke for hele dagen hver dag.

Vi vil anbefale at man henter sitt barn senest kl. 15.00 den første uka. Det er mange inntrykk å

fordøye.

Vi ønsker alle nye 1. trinns-elever og foresatte velkommen til Aktivitetsskolen!

 

Med vennlig hilsen

AKS – Ammerud

Informasjonsskriv til foresatte

Rammeplanen for Aktivitetsskolen

Oslostandard for Aktivitetsskolen