Dramakurs for 2., 3. og 4. trinn

drama

Nå kommer et nytt tilbud til aktivitetsskolen, og det er  Drama-O-Rama’s kurs i drama og teater! På kurset vil barna lære konsentrasjons,- fantasiøvelser, tekst og karakterarbeid. De skal jobbe med gruppedynamikk og skape sin egen teaterverden, med fokus på å improvisere, leke og ha det ordentlig gøy sammen! I tillegg til teater, vil barna også få utviklet sine sang og danseferdigheter, samt kommunikative evner og stemmebruk.  

Barna er i tillegg selv med på å utvikle manus, slik at de kan få formidlet ting som de synes er viktig.  Vi har oppstart 11. mars  og gleder oss til å leke, lære og ha noen forferdelige morsomme uker sammen!


Kurstilbud: 2. og 3-4. trinns elever

Antall plass: 20 elever

Dag: Hver onsdag fra uke 11 –23

Tid: 14.00-15.00 på 2.trinn og 15.00-16.00 på 3-4.trinn.

Påmeldingsfrist : Mandag 2.mars

Påmelding sendes til angelica.olsen.pigao@ude.oslo.kommune.no