Fiolinkurs for 1. og 2. trinn

Fiolin

Har du lyst til å lære å spille fiolin? Dette tilbudet er til deg som går i 1. og 2. trinn! 

Målet med dette kurset er at du først og fremst skal ha det gøy sammen med andre mens du lærer om musikk. Samtidig også få mulighet til å oppleve glede ved musikkmestring og får lov til å oppdage din iboende musikalsk talent med hjelp av en profesjonell instruktør.

Kurset vil gå over fem uker. To puljer. Hver pulje er det plass til 15 elever. Første pulje har oppstart i uke 2. Andre pulje har oppstart i uke 7.

Antall plasser: Gruppe på fem elever 

Dag: Hver onsdag fra uke 2 – 6 (pulje 1), fra uke 7- 12 (pulje 2)

Tid: 13.50-14.40 (gruppe 1), 14.50-15.40 (gruppe 2), 

Sted: Ammerud skole

Påmelding sendes til: Kiran.ansari@ude.oslo.kommune.no