Superklubben 2019

 Vi har startet opp et ekstra tilbud for elevene på 4.trinn, Superklubben. Hver uke har 4.trinnselevene én dag hvor de har et eget aktivitetstilbud. På klubbmøtet tidligere i høst var elevene med på å lage en halvårsplan over aktivitetene, og de har i stor grad vært med å bestemme hvordan superklubben skal være. Målet med superklubben er å gi et nytt og mer spennende tilbud til de eldste barna i Aktivitetsskolen.