Svømmekurs for 3. trinn

svømming 2

I høst starter vi svømmekurs for de med heldagsplass på 3. trinn. Det betyr at alle med heldagsplass som ønsker svømmekurs vil få tilbudet i løpet av skoleåret 2019/2020. Dette er et kurs som er delt opp i 3 bolker av 9 ganger per gruppe. Det vil være ca. 28 elever per gang. Vi har fått leie Romsås bad hver mandag fra 15.00-16.30, og det vil være to instruktører fra Sportsklubben Speed som står for svømmeopplæringen.

 

Gruppen starter 16.12.19, og holder på til 02.03.20.

Siste gruppen starter 09.03.20 og varer til 11.05.20

Når vi har spist tar vi t-banen opp til Romsås senter, men vi kommer til å gå tilbake. Det er da beregnet at vi er tilbake på skolen ca. 17.00.Det er fullt mulig å komme opp og hente barna der hvis det er ønskelig.

Rammeplan for AKS sier: "Elever skal få delta i ulikeformer for fysisk aktivitet for å oppnå mestring, positive fellesopplevelser og kroppsbeherskelse."

"Fysisk aktivitet fremmer elevenes motoriske kompetanse, konsentrasjonsevne, mestringsfølelse selvtillit og psykiske helse. Elevene må daglig fysisk aktivitet ute og inne. Nærmiljø og nærområder benyttes til fysisk aktivitet , og AKS samarbeider med lokaleaktører der det er hensiktsmessig, og ikke medfører ekstra kostnad for de foresatte."