Målet med prosjektet

Glade skoleelever, illustrasjon

Prosjektet skal øke elevenes grunnleggende norskspråklige ferdigheter gjennom lesing og skriving, og/eller øke elevenes grunnleggende ferdigheter i regning, gjennom et forpliktende faglig samarbeid mellom skole og AKS.

Prosjektet skal bidra til:

  • å styrke elevenes norskspråklige ferdighet
  • å bidra til elevenes faglige utvikling
  • å bidra til økt samhandling mellom skole og AKS.
  • å sikre et bredt spekter av aktiviteter i tråd med målområdene i Rammeplanen.
  • økt kompetanse i Aktivitetsskolen
  • økt deltakelse i Aktivitetsskolen