Hvordan vil foresatte merke at vi er med i dette prosjektet?

To elever jobber med PC
  • Kvaliteten på læringsstøttende aktiviteter blir høyere
  • Aktivitetene på Aktivitetsskolen vil repetere og drive overlæring av det skolen har jobbet med.
  • Leker, spill og aktiviteter innen lesing og regning vil være lett tilgjengelig på Aktivitetsskolen.
  • Leksetid
  • Aktivitetsskolen bruker skolebiblioteket aktivt.