Base 2

Ved fravær eller andre viktige beskjeder

Send e-post til baseleder: Angelica.Olsen.Pigao@ude.oslo.kommune.no

 

Ved henting

Vi ønsker at alle faste avtaler for henting / gå hjem selv sendes pr. e-post til baseleder.

Faste hjemsendingstider skal være hele / halve time.

 

Det skal gis beskjed dersom det er endring, ved henting av andre enn foresatte, gå hjem selv, bli med venn hjem, klokkeslett og lignende. 

Månedsbrev

Sommerklubben