Hovedseksjon

Program på AKS i skoleferier

Aktivitetsskolen arrangerer sommerklubb som er et tilbud til elever som ønsker å være på AKS i skolens sommerferie. Sommerklubben holder åpent fra 20. juni til og med 30. juni og fra 1. august til og med 17. august. 18. og 19. august har AKS stengt p.g.a. planleggingsdager. 

Se fult program vedlagt nedenfor for mer informasjon. Vi tar forbehold om endringer i programmet.