Voksenstandard og Oslostandard

Voksenstandaren for Ammerud skole er en standard for god gruppeledelse i aktivitet med barna. I tillegg har vi en standard som gjelder for alle skoler i Oslo som heter Oslostandarden. Den beskriver forventningene som foresatte kan ha til Aktivitetsskolen. Den beskriver også forventninger til foresatte med barn i tilbudet. Standarden består av fire områder som er valgt ut på bakgrunn av rammeplanen for Aktivitetsskolen og standardvedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Oslo. Oslostandarden gjelder fra og med 1. august 2011 ved alle aktivitetsskoler.