FLAKS

FLAKS

 

Vi samarbeider tett med skolen og elevenes ferdigheter vil bli kartlagt. De som trenger det mest, vil få tilbud først.

Opplegget vil variere fra uke til uke. Vi skal bruke A-ball og Tutank (morsom og aktiv læring), smart board, pc og andre undervisningsformer.

Vi har også et tilbud om leksetid på AKS. Det er en halvtime etter skolen fra mandag til onsdag. Dette tilbudet krever påmelding fra foreldre.