Folkedans på Ammerud

folkedans

Ammerud skole har fått tak i noen av landets flinkest instruktører og musikere til å lære elevene på 3. og 4. trinn folkedans.