Gratis kjernetid

Elever på 1. trinn og 2. trinn kan få gratis kjernetid i Aktivitetsskolen (AKS) skoleåret 2017/2018. Elevene kan også få heldagsplass til redusert pris.

Hvem får gratis kjernetid?

Tilbudet gjelder elever i første og andre klasse skoleåret 2017/2018. Tilbudet gjelder fra 1. august 2017.

Dette er gratis

  • Eleven kan være på AKS hver dag etter skoletid, inntil 12 timer per uke
  • Eleven kan være på AKS to dager i skolens ferier (høst- og vinterferien, jule- og påskeferien og sommerferien, utenom juli når AKS er stengt)
  • På planleggingsdager/inneklemte feriedager kan eleven kan være en ½ dag på AKS

Ønsker dere at eleven skal være på AKS mer enn dette, kan dere kjøpe heldagsplass til redusert pris.

Heldagsplass til redusert pris

En heldagsplass koster fra 223 til 947 kroner per måned avhengig av foresattes inntekt. Med heldagsplass kan barnet være på AKS både før og etter skoletid og alle dager i skolens ferier (utenom juli).

Økt deltakelse og styrket språkkompetanse

AKS er en alternativ læringsarena som skal styrke barnas faglige og sosiale utvikling gjennom lek og læring. AKS skal gi et helhetlig tilbud i samarbeid med skolen.

Målet med å innføre et gratis AKS-tilbud for skolestartere i fire bydeler er:

  • Å styrke elevenes språkferdigheter
  • Å øke deltakelsen i AKS
  • Å heve kvaliteten i AKS og sikre et likeverdig tilbud

Les mer om gratis kjernetid og hvordan du søker plass. 
Ta kontakt med skolen hvis du ønsker mer informasjon eller hjelp til å melde på eleven.