Læringsstøttende aktiviteter på AKS

Bokstabel

To dager i uken vil elevene få velge mellom ulike læringsstøttende aktiviteter.

Noen eksempler på slike aktiviteter er:

  • Språksprell i skolen
  • Tall og språksprell i skolen
  • A-ball
  • Tutank
  • Bibliotek
  • FLAKS (fysisk aktivitet og læring i Aktivitetsskolen)
  • Kokkekurs
  • Ulike spill