Læringsstøttende aktiviteter på AKS

Bokstabel

To dager i uken vil elevene få velge mellom ulike læringsstøttende aktiviteter.

Noen eksempler på slike aktiviteter er: