Ofte stilte spørsmål om læringsbrett

Spørsmål

Dersom du ikke finner svar på dine spørsmål, vil vi gjerne at du sender dine spørsmål til Christer.Sundby@ude.oslo.kommune.no.

Du vil få svar, samt at dine spørsmål og svar vil bli lagt inn i dette dokumentet.