Handlingsprogram mot mobbing- Olweus

Stopp mobbing

Mål for Ammerud skole

 • Elever og ansatte på Ammerud skole skal ved hjelp av prinsipper i Olweusprogrammet bidra til at vi opplever et skolemiljø fritt for mobbing, vold og rasisme.
 • Alle skal bidra til å tilpasse de planlagte aktiviteter og rutiner til virksomheten i skolehverdagen.
 • Resultater fra spørreundersøkelse skal vise en ytterligere nedgang i antall elever som blir mobbe

Følgende ligger til grunn når skolen håndterer en mobbesak:

En person blir mobbet når han eller hun gjentatte ganger og over tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer

 • Dette kan være åpne angrep eller skjulte angrep i form av isolering eller ryktespredning.
 • Det er ubalanse i maktforholdet og den som blir mobbet har vanskelig for å forsvare seg.

I forhold til øvrige samværsregler vil det bli reagert på antisosial adferd i form av:

 • Brudd på regler
 • Utøvelse av vold
 • Hærverk
 • Uhøflighet eller lignende

Drift av programmet

 • Driftstyret og rektor er ansvarlige for driften av Olweusprogrammet.
 • Resultater fra spørreundersøkelsen og skolens vurderinger skal forelegges driftstyre før offentliggjøring av resultatene.

Generelle tiltak mot mobbing på Ammerud skole

 • Kurs om mobbing for nyansatte av Oslo Olweusteam/lokal koordinator
 • Gjennomgang av skolens felles rutiner, regler og bruk av konsekvenser for hele personalet i starten på høstsemesteret
 • Lokal koordinator hjelper lærere med konflikter, mobbesaker, basisgruppeledelse- og miljø
 • Inspeksjonsrutiner med synlige og aktive voksne som blir revidert jevnlig
 • Gjennomføre mobbeundersøkelse hver høst
 • Analyse og presentasjon av resultatene
 • Olweusmøter i basen/kontaktgruppen
 • Mobbing som diskusjonstema på foreldremøter

I tillegg har skolen en bereskasplan som inneholder bl.a. rutiner for håndtering av vold og oppfølging av mobbesaker. Planen viser også ansvarsfordelingen mellom kontaktlærere, sosiallærer og ledelsen i elevsaker.

LINK TIL OLWEUSPROGRAMMET PÅ AMMERUD SKOLE (PDF)