Trivselsprogrammet

trivselslederlogo

Hovedmålet er å tilby flere og mer varierte aktiviteter, slik at både eldre og yngre elever finner noe spennende å gjøre i friminuttene.

Det er skolens håp og overbevisning at når friminuttene blir morsommere og mer meningsfylte, så vil skoledagen som helhet oppleves som mer lystbetont.

Trivselsledere skal:

  • Legge til rette for aktiviteter i friminuttene
  • Vie spesiell oppmerksomhet til de yngste, samt elever som går alene
  • Få opplæring på et heldagskurs i lek
  • Få veiledning og støtte underveis av de ansvarlige på skolen

Det er ingen rettighet å bli trivselsleder, og det blir lagt hovedvekt på at kandidatene er vennlige og respektfulle mot andre elever. Vårt mål er at alle elever skal ha et trygt læringsmiljø og alle skal glede seg til å gå på skolen.

Trivselsledere skal ta ansvar for organisering av aktivitet i storefri

Trivselslederne får opplæring på leke- og aktivitetskurs i regi av Trivselsprogrammet. Her gjennomgås et variert utvalg leker og aktiviteter. Trivselslederne får tips om hvordan de skal lede aktivitet, og et foredrag om det å være inkluderende, vennlig og respektfull. I storefriminuttet bærer trivselsledere ut ustyr til områder som er avsatt til ulike aktiviteter og leker. Med synlige trivselsledervester eller kapteinsbind setter de igang leken, og passer på at alle som vil, får være med. Trivselslederne leder leken, men de er også med og leker selv. De passer på at alle følger reglene, og er greie med hverandre. De evaluerer aktivitetene og lekene på jevnlige møter Mer informasjon om Trivselsprogrammet finnes på: www.trivselsleder.no

Ansvarlig for Trivselslederne på Ammerud skole er:

Sosiallærer- læringsmiljø
Ranveig Kvello
E-post: Ranveig.Kvello@ude.oslo.kommune.no
22902406