Språkutvikling

språk

 

Språkutvikling omfatter flere områder:


Særskilt språkopplæring:

Etter en årlig kartlegging gjøres det vedtak i henhold til Opplæringslovens § 2.8 om særskilt norskopplæring for språklige minoritetselever som trenger dette.

Ved Ammerud skole der ca. 50 % av elevene har vedtak om særskilt språkopplæring, gjennomføres hoveddelen av norskopplæringen i kontaktgruppene. I tillegg har skolen tiltak som Norsk som læringsspråk tiltakspakke, Norsk intensive språkkurs og generell begrepsutvikling i mindre grupper.


Tospråklig fagopplæring

Ved skolen er det tilsatt tospråklig faglærer i urdu og tamil. Lærerne driver begrepsutvikling innen tema kontaktgruppene holder på med.

 

Arbeid for å utvikle et godt språk generelt.

Skolen arbeider med å bevisstgjøre elevene på hva som er et godt språk. Banning og et fattig ordforråd skal erstattes med et godt og begrepsrikt språk.