Ammerud på tur

FAU

FAU sender årlig ut en giro til foresatte med mulighet for å gi en gave til Ammerud på tur-fondet.

 

Link til Ammerud på tur

Ammerud på tur gir elevene:

- En minnerik tur hvert år
- Forutsigbart og likt turopplegg for alle
- Tilhørighet til klassetrinnet
- Godt samhold
- Et annerledes klasserom
- Styrket opplevelse av kultur og natur
- Leirskole på Dombås fjellskole på 6. trinn

Ammerud på tur gir foreldrene:

- Fornøyde barn
- En attraktiv skole
- Mulighet til å bidra med en gave