Hovedseksjon

Ammerud på tur

FAU

Turene arrangeres av skolen og er et tillegg til det pedagogiske opplegget. De finansieres av et foreldrefinansiert fond i regi av FAU. I tillegg til inntekter fra Julemessa og 17. mai er fondet avhengig av frivillig pengestøtte fra foreldrene for å kunne gi barna en tur hver. Flere av turene som ble utsatt forrige skoleår blir gjennomført som ekstraturer dette skoleåret. 

Turene koster ca. 250,- - 300,- per elev, og vi håper alle foreldrene har lyst til å gi en gave til fondet. 


VIPPS ditt bidrag til 73472 eller innbetal til kontonummer:1645.14.04982 FAU Ammerud skole 

Faktura og info om Ammerud på tur-fondet

Link til Ammerud på tur

Ammerud på tur gir elevene:

- En minnerik tur hvert år
- Forutsigbart og likt turopplegg for alle
- Tilhørighet til klassetrinnet
- Godt samhold
- Et annerledes klasserom
- Styrket opplevelse av kultur og natur
- Leirskole på Dombås fjellskole på 6. trinn

Ammerud på tur gir foreldrene:

- Fornøyde barn
- En attraktiv skole
- Mulighet til å bidra med en gave