Foreldreråd/FAU

 FAU møtes en gang i måneden og tar opp saker som har interesse og betydning for elever og foresatte ved Ammerud skole. FAU-medlemmer deltar også i Skolemiljøutvalget og Driftsstyret og samarbeider godt med skolen. FAU-arbeidet er et både meningsfylt og interessant, og ikke minst viktig for elevenes trivsel ved skolen.

Alle grupper velger en trinnkontakt og en vara som har som oppgave å være et bindeledd inn til lærere, skolen og FAU. Hvis du har spørsmål, ideer eller bekymringer som du har lyst til å lufte med noen andre, så kan trinnkontakten og FAU-representanten være til hjelp. Trinnkontakten tar også ofte ansvar for å lage et sosialt fellesskap i gruppen og på trinnet.

Samhold er viktig!

Samhold mellom elevene er viktig. Derfor jobber FAU med å samle inn penger til Ammerud på tur, slik at alle elever får være med på minst en tur i året. (lenke til Ammerud på tur) FAU samarbeider med korpset om:

  • Julemessa (3. og 2. trinn)
  • 17. mai (4. og 5. trinn)
  • I tillegg arrangerer foreldrene på 6. og 7. trinn Juleball for elevene på disse trinnene.

Kontakt oss

Lurer du på noe? Ta kontakt med en av oss i FAU.

FAU-styret 2019/2020:

Leder: Meyla Sylvestog Enerly – meyla@hotmail.com

Nestleder: Ketil Isaksen  - ketil.isaksen@gmail.com

Referent/sekretær: Anne Marthe Ringerud annemri@hotmail.com

SMU-representanter:

Hazar Haugen hazarhaugen@outlook.com

Marit Stene Severinsen maritseverinsen@hotmail.com

FAU- representanter 2019-2020.pdf

Neste FAU- møte

Mandag 30. mars 2020 kl. 19.00- 21.00. Sted: Ammerud skole, 3. etasje - personalrommet

Se innkallinga

Neste møter

Vår 2020:

Mandag 6. januar

Mandag 3. februar

Mandag 2. mars

Mandag 30. mars

Mandag 4. mai

Mandag 8. juni

 

 

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU