Foreldremøter vår 2018

Vi ønsker foresatte velkommen til foreldremøtene ved Ammerud skole. Invitasjon med agenda vil bli sendt ut til alle foresatte god tid forveien.

Vennligst sett av dato på foreldremøte på ditt barns trinn.

TRINN

DATO

TID

STED

1. trinn og 2. trinn

Onsdag 28.02.18

17.30-19.30

Gullkroken + Base 1 og Base 2

3. trinn og 4.trinn

Tirsdag 06.03.18

17.30-19.30

Gullkroken + Base 3 og Base 4

5. trinn

Tirsdag 24.04.18

17.30-19.30

Auditorium + Base 5

6. trinn og 7. trinn

Tirsdag 13.03.18

17.30-19.30

Gullkroken + Base 6 og Base 7

Aktivitetsskolen

Tirsdag 03.04.18

17.30-19.30

Auditoriet