Foreldremøter vår 2021

Foreldremøtene vil bli arrangert på Teams.

02.03.: 1.trinn

03.03.: 2.trinn

04.03.: 3.trinn

08.03.: 4.trinn

09.03.: 5.trinn

10.03.: 6.trinn

11.03.: 7.trinn