Foreldreråd/FAU

Neste FAU- møte

Mandag 16.09. 2019 kl. 19.00- 21.00. Sted: Ammerud skole, 3. etasje - personalrommet

Se innkallinga:

Innkalling_FAUmøte 160919.pdf

 

Referat FAU-møte 190603.pdf

Referat-190506-FAU.pdf

Innkalling til FAU-møte 190603.pdf

Referat-190401-FAU.pdf

Møtereferat 27.05.19.pdf

møtereferat 29.04.19.pdf


Les mer om FAU her

 

I tillegg deltar foreldre i skolens Driftsstyre (les mer her) og Skolemiljøutvalget (les mer her)