Foreldreråd/FAU

 

Neste FAU- møte

  • Mandag 3. juni 2019 kl. 19.00- 21.00. Sted: Ammerud skole, 3. etasje - personalrommet

 

Referat FAU-møte 190603.pdf

Referat-190506-FAU.pdf

Innkalling til FAU-møte 190603.pdf

Referat-190401-FAU.pdf

Møtereferat 27.05.19.pdf

møtereferat 29.04.19.pdf

 

 

FAU Ammerud skole 2018/2019

Styret i FAU 2018/19:

Kristin Kverndokk - leder kristin.kverndokk@nrk.no

Judith Klein - nestleder kleinjudiths@gmail.com  

Brit Antonsen Nerland - sekretær brit.antonsen@gmail.com

Trine Høie - styremedlem + leder av driftsstyret trine.jennie@gmail.com

Heidi Håland Robertson - styremedlem + vara i driftsstyret heidihrobertson@gmail.com

SMU-representanter: 

Runa Merete Vik Williams - rowark18@hotmail.com

Hazar Haugen - hazarhaugen@outlook.com 

FAU-representanter

1. trinn

Hazar Haugen, hazarhaugen@outlook.com

Meyla Enerly, meyla@hotmail.com 

2. trinn

Eli Hekland, elihekland@hotmail.com

Tashfeen Qayyum Khan, ctx7089@gmail.co

3. trinn

Espen Ekvang, eekvang@gmail.com

Inga Lund Bjørnsen, inga.lund@me.com 

4. trinn

Kristin Kverndokk, kristin.kverndokk@nrk.no

Runa Merete Vik Williams, Rowark18@hotmail.com

5. trinn

Judith Klein, kleinjudiths@gmail.com

Sandra Vidal-Pereira, vidalitas3@gmail.com

6. trinn

Trine Høie, trine.jennie@gmail.com

Brit Antonsen Nerland, brit.antonsen@gmail.com

7. trinn

Heidi Håland Robertson, heidihrobertson@gmail.com

Vigdis Solhaug, vigdis.solhaug@gmail.com


Les mer om FAU her

 

I tillegg deltar foreldre i skolens Driftsstyre (les mer her) og Skolemiljøutvalget (les mer her)