Foreldreråd/FAU

Foreldrerådet består av alle foreldrene ved skolen. Foreldrerådet velger representanter til Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU), og har ansvaret blant annet for gjennomføring av 17. maifeiring ved skolen, julemesse og juleball.

I tillegg deltar foreldre i skolens Driftsstyre (les mer her) og Skolemiljøutvalget (les mer her)


Les mer om FAU her