IKT-brukerstøtte for elever og foresatte (instruksjonsfilmer)

IKT-ansvarlig kan også kontaktes via

- Skolemelding til Linh Nguyen Duy eller
- Epost: linh.duy@osloskolen.no

Hvordan legge til Word (samme prosedyre for excel og powerpoint)

Pålogging Skolemelding for elever

Hvordan legge til e-post på læringsbrett