5. trinn gjorde det strålende på Nasjonale prøver

logo

I engelsk fikk elevene 54 skalapoeng mot 53 i Oslo og 50 i landet. Så gode resultater har vi aldri hatt før her på Ammerud skole. Dette forteller oss noe om den gode og systematiske opplæringen elevene får av sine lærere på skolen hver eneste dag. I tillegg viser elevsammensetningen på Ammerud skole at flere elever kan vurderes for fritak sammenliknet med resten av landet. Dette er elever med enkeltvedtak om enten spesialundervisning  (§5-1) eller særskilt språkopplæring (§2-8). Andelen som faktisk fritas, er imidlertid lavere på Ammerud enn på landsbasis, sett i forhold til andel elever som kan vurderes for fritak.

Her kan du lese mer om skolens resultater

Utdanningsdirektoratets analyse av nasjonale prøver:

https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/nasjonale-prover/resultater-fra-nasjonale-prover-pa-5.-trinn/