6. trinn på teknisk museum

elever

Kurset kalles for super:bit og dere kan lese mer om selve kurset her: https://www.tekniskmuseum.no/oslo-vitensenters-installasjoner/32-super-satsing-pa-programmering

Elevene koste seg på museum. Innsats og læringsvilje var på topp og alle var strålende fornøyde etter gjennomført dag på teknisk museum. Over nyttår kommer skolen til å få minst ett klassesett med egne "robotbiler" som vi kan programmere. Programmering er også ett satsingsområde i det nye læreplanverket som skal taes i bruk fra 2020. I fagfornyelsen vil vi se at programmering blir viktige deler av bl.a. naturfag og matematikk. Det er også et valgfag som kan velges på ungdomsskolen. Vi satser på å være tidlig ute, og både store og små gleder seg.