Å hjelpe med leseleksene

Bokstabel

Interesse først!
Som med all skoleoppfølging av barna våre, er det viktigste å vise interesse. Snakk med barna om hva de leser, hva de liker å lese, hva de har lært av det de har lest, og hvor viktig det er å trene leseferdighetene. Legg til rette for lesing hjemme. Du kan gjerne lese noe av teksten høyt for barnet selv om barnet leser godt selv. Vis at du setter pris på lesestundene med barna, og gjør det til en hyggelig stund.

 

Leseprosessen
Når barnet skal lese leselekser, kan man dele leseprosessen inn i tre faser; før lesing, underveis i lesingen og etter lesing. Strategiene før lesing er ment å skape interesse og motivasjon hos leseren. Se på bildene og overskriften, tenk gjennom og snakk om hva dere tror teksten handler om. Tenk også gjerne over hva dere vet om dette temaet fra før av. Underveis i lesingen kan dere stoppe opp ved vanskelige ord, du kan stille spørsmål om hvor teksten går videre og reflektere sammen over hva som er bra med teksten, hva som ikke er bra og hva den minner om. Etter lesingen skal barnet oppsummere hva det har lest. Spør barnet hva teksten handlet om og om den var trist, morsom, tankevekkende, kjedelig eller lærerik.

 

Hjelpe med fagtekster
Utover i skolegangen er det først og fremst fagtekster som gis i leselekse. Før barnet begynner å lese, er det lurt å hjelpe barnet i gang med en refleksjon om forkunnskapene det har om det aktuelle temaet. Ha også klart for dere hva dere skal være spesielt oppmerksomme på når dere leser. Hva skal læres? Stopp opp og still spørsmål og noter stikkord underveis i lesingen, og oppsummer det dere har lest etterpå. Fang opp om det er ord i teksten barnet ikke forstår. Oppmuntre til å lete i teksten etter ordforklaringer, se om det finnes en ordliste til kapitlet i boka eller hjelp barnet å finne betydningen på andre måte