Aktivitetsskolen

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Målet med gratis kjernetid i Aktivitetsskolen er:

  • å øke deltagelsen i Aktivitetsskolen
  • å styrke elevenes norskspråklige ferdigheter
  • å heve kvaliteten

 Hva betyr gratis kjernetid meg?

  • Ditt barn kan være på AKS hver dag etter skoletid, inntil 12 timer per uke
  • Ditt barn kan være på AKS to dager i skolens ferier (høst- og vinterferien, jule- og påskeferien og sommerferien utenom juli, når AKS er stengt)
  • På planleggingsdager/inneklemte feriedager kan ditt barn kan være en ½ dag på AKS

 Fulltidsplass

Elever med fulltidsplass disponerer ferier fritt.

Aktivitetsskolen åpen hele dagen fra kl. 07.30–17.00.

 

 

Frem til skolestart kan elever med gratis kjernetid benytte mandager og onsdager.

Siden 1. august er en onsdag, kan elever med gratis kjernetid kun benytte denne dagen.

Elever med fulltidsplass kan benytte onsdag, torsdag og fredag den første uke.

 

Søk plass

 

Vi ses!