Apalløkka Skole vinner av Dronning Sonjas skolepris for likeverd og inkludering.

Skole

Dronning Sonjas skolepris skal hvert år tildeles en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering.

•Skolen arbeider langsiktig, systematisk og kunnskapsbasert med elevenes læringsmiljø.

•Skolen praktiserer likeverd og inkludering på en slik måte at hver enkelt elev opplever å bli verdsatt i et miljø preget av medvirkning, trygghet og fellesskap.

•Skolen kjennetegnes ved positive relasjoner mellom elevene og de ansatte, og elevene imellom - og ved et godt samarbeid mellom skole og hjem.

 

Likeverd betyr at alle elever skal få oppleve at de møtes på en likestilt og verdig måte. Inkludering som er et videre begrep enn integrering, betyr at alle skal oppleve at de er anerkjente deltakere i skolefellesskapet.

 

Les juryens begrunnelse her.