Fantastiske trivselsledere på Ammerud skole

elever

For å bli valgt til trivselsleder må kandidaten vise at han eller hun er vennlig og respektfullt mot alle andre elever.

I regi av Trivselsprogrammet får alle trivselsledere opplæring i nye aktiviteter på leke- og aktivitetskurs. I tillegg får de også tips om hvordan de skal opptre som ledere, hva som er viktig for en god trivselsleder og innlæring av viktige verdier som inkludering, vennlighet og respekt.

Trivselslederne har ansvaret for igangsetting og ledelse av lek og aktivitet i friminuttene. På Ammerud skole har trivselslederne «miljøverkstedet» til disposisjon, der bl.a. diverse utstyr som de måtte trenge til ulike aktiviteter og hvor skolemiljøteamet er tilgjengelig for dem. Trivselsledere er aktive på skolen fra mandag til torsdag og er synlige med vester. De sørger for at regles følges og har et særskilt ansvar for inkludering av elever som er alene i friminuttene.

Trivselslederne har etter hvert skolehalvår en avslutning med utdeling av diplomer, film, pizza og brus, men grunnet smittevern fikk vi dessverre ikke til dette i år.  Med en fantastisk innsats fra våre trivselsledere, var det ønskelig med alternativ belønning. Derfor har trivselslederne fått utdelt en kinobillett hver og en velfortjent diplom!

En stor applaus til samtlige trivselsledere for deres innsats!