Fintfolk til gards

grønsakshage

Gjestene ble vist rundt med hest og vogn. Bonden presenterte grønnsakshagen og den sterkeste hesten på gården. Gjestene lot seg imponere. Etter en innholdsrik dag med læring om husdyrhold og de fire kornsorter, takket gjestene for seg og dro hjem igjen med ny kunnskap i bagasjen.