Informasjonsbrev fra ledelsen

 Som en del av dere har sett omtaler Dagsavisen i dag arbeidsmiljøet på vår skole. Bakgrunnen for oppslaget er at det pågår en undersøkelse i regi av det sentrale varslingsrådet i Oslo Kommune etter at de har mottatt varsel angående forhold på Ammerud skole.  Utdanningsetaten ble varslet første gang i 2016.

Et hvert varsel om dårlig arbeidsmiljø skal naturligvis tas på største alvor, det har vi også gjort på Ammerud. Alle skal trives på vår skole – både elever og ansatte.  Det er beklagelig at enkelte ansatte og tidligere ansatte i perioder ikke har trivdes.  Vi i ledelsen har satt i gang flere tiltak både for å forstå hva som ikke har fungert og ikke minst for å forbedre forholdene.