Undervisning om psykisk helse

Vilde

Elevene har fått innføring i hva psykisk helse er, hvorfor det er viktig å kjenne på egne følelser og hva som påvirker disse. Elevene kom med flere gode innspill og kunne fortelle om mange ulike følelser man kjenner på fra tid til annen. Dette var den første av totalt 6 undervisningsøkter. Temaer som vil bli tatt opp er blant annet mobbing og vold. Å snakke om psykisk helse er viktig og vi oppfordrer alle til å ta en prat med barna om dette.