Hovedseksjon

Grorudmodellen – for utvikling av nærmiljøskoler

Det settes nå i gang et samarbeid for å innføre Grorudmodellen for Ammerud skole og nærliggende skoler i området. Det betyr at vi vil jobbe for å bli en nærmiljøskole som samarbeider tett med ulike instanser, og andre nærskoler som Apalløkka og Rødvtet skole.

Mål for utvikling av nærmiljøskoler er at:

-          Alle elevene skal ha en trygg oppvekst

-          Alle elevene skal fullføre og bestå videregående skole

Grorudmodellen er bygget på konseptet fra Community schools fra USA og New Zealand, hvor:

-          Skole, bydelstjenester, foreldre, idrettslag og andre jobber sammen – på skolen

-          Skolen er navet i lokalsamfunnet

-          Tydelig delt visjon (fullføre skolen og bestå)

-          Partnere som samarbeider og deler sin ekspertise

-          Partnere som har høye forventninger og standarder

-          Stor respekt for annerledeshet – «alle elever skal med»

-          Skolen involverer elever, foreldre, bydel og andre når bestemmelser blir tatt

Ved behov vil elever og foreldre få raskere hjelp og det vil bli mindre byråkrati å forholde seg til.

Grorudmodellen bygger på piloten som har blitt gjort på Romsås og dekkes av blant annet Bydel Grorud og Groruddalssatsningen ved delprogrammet for oppvekst og utdanning.

Foresatte på skolen vil få mer informasjon om Grorudmodellen i løpet av vinteren. Planen er at innen en to års periode er denne modellen implementert på Ammerud skole.

 

 

Elevstemmen