Skolens historie

Ammerud skole

Ammerud skole er en moderne 1-7 skole i bydel Grorud i Oslo. Skolen åpnet høsten 1967, men ble revet og et nytt bygg stod klart til skolestart 2005. Skolen ligger sentralt på Ammerud. Se "kontakt oss".
Skolen reflekterer det internasjonale bydelsområdet Ammerud med sine 580 elever fra mer enn 50 forskjellige nasjoner.Skolen er organisert i 7 trinn med hver sin base. I hver base er det 5 kontaktgrupper. Hver kontaktgruppe har en kontaktlærer. Lærerne er organisert i team. Teamet har ansvaret for opplæringen på sitt trinn, den daglige oppfølgingen av elevene og samarbeid med deres foresatte. I tillegg til basene har vi spesalrom for praktiske estetiske fag, idrettshall samt spesialrom som auditorium, matematek, mediatek og forskerrom. Ammerud skole ønsker å være en framtidsrettet skole som har fokus på den enkelte elevs læring.