Elevrådet

elever1

I Opplæringslovens § 11-2 står det at det skal være et elevråd ved alle skoler med 5.-7.trinn. Ved Ammerud skole er elevene på 2.-7.trinn med i elevrådet. Lærer Eirik Ahdell hjelper elevrådet med arbeidet.

Elevråd skoleår 2017-2018

Frida Albertine Kupka og Martin Vollset (2.trinn), Eskil Berg-Hekland og Nankya Maggie-Melissa Lwanga (3.trinn), Mari Bratli og Eirik Jacobsen Hunstad (4.trinn), Edda Vindhol Evensen og Ibrahim Sowe (5.trinn), Susanne Svendsbøe-Larsen og Erling Wiger Gammelsrud (6.trinn), Atilia Chopra-Sisti og Samuel Hasselgård Sunde (7.trinn)

Elevrådet ledes av lærer Eirik Ahdell.

Elevrådsleder: Samuel Hasselgård Sunde

Nestleder: Atilia Chorpa-Sisti

Sekretær: Erling Wiger Gammelsrud

Styremedlem: Susanne Svendsbøe-Larsen

 

Referat

Elevrådsreferat

Referat fra 28.08.2017

Drawing of a city