Elevrådet

elevrådet 2015-2016

I Opplæringslovens § 11-2 står det at det skal være et elevråd ved alle skoler med 5.-7.trinn. Ved Ammerud skole er elevene på 2.-7.trinn med i elevrådet. Lærer Eirik Ahdell hjelper elevrådet med arbeidet.

 

Elevrådet ledes av lærer Eirik Ahdell.

Elevrådsleder er Sameed Mohammad Khan, Eira Reiten er nestleder, Bredo Neiden Hauglid er styremedlem og Marcus Byhring Ølnes er sekretær.