Hovedseksjon

Rutiner

Dagsrutiner  

  • 07.30–08.15: Elevene krysser seg inn og er på AKS-basen. Frokost serveres i henhold til plan.
  • 08.15-08.30 morgenåpning:
  • 1.trinn i sin base
  • 2.-4.trinn utetid
  • Skoleslutt: Elevene blir krysset inn av AKS. 
  • 13.30-14.00 Elevene spiser et lite mellommåltid.
  • 14.00-15.00 Utetid 
  • 15.00–17.00: Aktiviteter og kurs. Se aktivitetsplan.
  • 17.00: Alle elever og foresatte skal være ute av AKS før kl. 17.00.

 

Sikkerhetsrutiner 

Krysselisten og aktivitetstavla er gode sjekkpunkt for å se hvem som er til stede og hvor elevene befinner seg. Mange har faste tider til både spilling, trening og hjemsendelse. Første sjekkpunkt er ved overtakelse fra skolen. Her får vi informasjon om hvem som er til stede og hvem som er borte/syke/allerede hentet av foresatte.

Foresatte har ikke anledning til å ringe AKS for å be om å sende elever hjem eller at elever skal møte opp på parkeringsplassen eller ved rundkjøringen. Avtale om hjemsendelse må gjøres skriftlig på mail og innen kl.1200 samme dag.

Ved fast hjemsendelse er det viktig å være klar over at dersom AKS har fått beskjed om å sende en elev hjem alene, så er det foresattes ansvar at eleven kommer hjem. I det eleven blir krysset ut fra AKS, har AKS oppfylt sine plikter og kan ikke holdes ansvarlig hvis eleven finner på noe annet på hjemveien.