Rutiner

Dagsrutiner  

 • 07.30–08.00: Elevene krysser seg inn og er på AKS-basen. Frokost serveres i henhold til plan.
 • 08.00: 2.trinn går til sin base. Rolig aktivitet i basen.
 • 08.15: 1., 3. og 4. trinn går til baseåpning på egen base.
 • Skoleslutt: Eleven blir krysset inn i basen og sendt til:
  FLAKS, leksetid eller utetid. Etter innkryssing legges navnelappene klart, som gir en oversikt over de elevene som er til stede denne dagen. 
 • 14.30 (14.00 på fredager): 1. og 2. trinn spiser på egne baser. 3. og 4. trinn spiser på AKS-basen.
 • Etter spising skal eleven hente navnelappen sin og henge den opp på den aktiviteten de velger.
 • 15.00–16.00: Aktiviteter. Se aktivitetsplan.
 • 16.00: Elevene er i rolig aktivitet på base B (2. trinnsbasen). Basene ryddes.
 • 16.30: Garderobene ryddes og lukkes.
 • 17.00: AKS Stenger! Alle elever og foresatte skal være ute av AKS før 17.00.

 

Sikkerhetsrutiner 

Krysselisten og aktivitetstavla er gode sjekkpunkt for å se hvem som er til stede og hvor elevene befinner seg. Mange har faste tider til både spilling, trening og hjemsendelse. Første sjekkpunkt er ved overtakelse fra skolen. Her får vi informasjon om hvem som er til stede og hvem som er borte/syke/allerede hentet av foresatte.

Neste sjekkpunkt er etter mat og før aktivitet. Her skal elevene velge hva de vil gjøre og henge opp navnelappen sin på tavla. Dersom det ligger navnelapper igjen etter spising, må de elevene finnes og gjøres rede for. Hvis vi evt. ikke skulle finne disse eller får informasjon av kollegaer om at de er observert hentet uten å "krysse seg ut", skal det ringes hjem.

Foresatte har ikke anledning til å ringe AKS for å be om å sende elever hjem eller at elever skal møte opp på parkeringsplassen eller ved rundkjøringen. Avtale om hjemsendelse må gjøres skriftlig og innen kl.1200 samme dag.

Ved fast hjemsendelse er det viktig å være klar over at dersom AKS har fått beskjed om å sende en elev hjem alene, så er det foresattes ansvar at eleven kommer hjem. I det eleven blir krysset ut fra AKS, har AKS oppfylt sine plikter og kan ikke holdes ansvarlig hvis eleven finner på noe annet på hjemveien.