Nye kurs på aktivitetsskolen Ammerud

Her vil det etter hvert komme nye kurs som vil bli avholdt høsten 2021.