Hovedseksjon

Skolens historie

Ammerud skole

Skolen ligger sentralt på Ammerud.

Skolen reflekterer det internasjonale bydelsområdet Ammerud med sine 580 elever fra mer enn 50 forskjellige nasjoner. Skolen er organisert i 7 trinn med hver sin base. I hver base er det 4 kontaktgrupper. Hver kontaktgruppe har en kontaktlærer. Lærerne er organisert i team. Teamet har ansvaret for opplæringen på sitt trinn, den daglige oppfølgingen av elevene og samarbeid med deres foresatte.

I tillegg til basene har vi spesalrom for praktiske estetiske fag, idrettshall samt spesialrom som auditorium, matematek, mediatek og forskerrom. Ammerud skole ønsker å være en framtidsrettet skole som har fokus på den enkelte elevs læring.

Ammerud skole fyller 50 år