Hovedseksjon

Skolestartere

start

Ammerud skole gleder seg hvert år til å ta imot nye skolestartere. Det er stor stas når skolen får nye elever og foreldregrupper.

Vi skal bidra til et trygt og godt skolemiljø for alle, hvor elevene lærer og trives sammen.

Elevene skal få opplæring tilpasset sine faglige forutsetninger og oppleve tilhørighet og mestring.

Vi ønsker de nye velkommen til vår fantastiske skole.

Les om innskriving og skolestart i Osloskolen

Søk om plass på Aktivitetsskolen