Hovedseksjon

Vår profil

Skolen ligger i Groruddalen med nærhet til marka og Alnaelva. Den ligger omkranset av turveier som gir elevene muligheter for alternative læringsarenaer. 

Skolen er bygget rundt syv undervisningsbaser med en stor og flott idrettshall, samt spesialrom som auditorium, bibliotek, fellesrom "Gullkroken", forskerrom og musikkrom. 

Skolens satsingsområder er:

1.       Trygt og inkluderende læringsmiljø

2.       Grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning

3.       Elevenes evne til å skape, gå i dybden, tenke kritisk, utforskende, etisk og bærekraftig på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet (LK20)

Aktivitetsskolen

AKS er en viktig del av skoledagen. Elevene gis både god sosial og faglig utvikling gjennom frilek, læringsstøttende aktiviteter, mangfold av praktisk estetiske kurs, idrettskurs, samt et varmt, sunt og variert måltid med vekt på grove produkter, grønnsaker, salater og frukt hver dag. AKS har ansatt egen kokk som lager mat til barna på AKS hver eneste dag. 

Aktivitetsskolen skal støtte opp om skolens arbeid for å nå kompetansemålene i læreplanen. Dette gjennom et godt kollegialt samarbeid mellom skolens pedagoger og skoleAKS-assistenter.