Innføring av læringsbrett

Vi har fulgt med utviklingen på dette området en stund, og mener at dette er veien å gå for å bidra til å maksimere læringsutbyttet til elevene og til å utvikle mennesker som er rustet til å møte de utfordringene som ligger foran oss. Brukt på en riktig måte er det et kraftfullt verktøy som vi mener øker effekten på læring vesentlig. Fremtida blir i større og større grad digitalisert, og vi ønsker at elevene på Ammerud skole skal stå best mulig rustet.

Erfaringer fra de skolene som har tatt i bruk læringsbrett sier at det har veldig mange gevinster opp mot elevenes læring. Noen av disse gevinstene er:

  • Kreativitet og høyere bevissthet rundt læringsmål utvikles
  • Elevene aktiviseres i større grad. Lyd og bildestøtte er lett tilgjengelig, og læring kan skje uavhengig av tid og sted.
  • Det er motiverende. Prosess og produkt tilpasses den enkelte.
  • Elever får trent hyppig på å presentere og sette ord på egen læring.
  • Det skaper en veldig god oversikt og dokumentasjon over elevenes læring og utvikling.
  • Læreren får lettere tilgang til hvordan elevene har tenkt, og kan oppklare misforståelser i enda større grad.
  • Tilbakemeldinger om neste steg i læringsprosessen blir lettere å synliggjøre, både for elev, lærer og foresatte.