Hovedseksjon

Læringsbrett

Ved bruk av læringsbrett kan elevene samhandle, dele og lære sammen med medelever og lærere. Læringsbrettet er utstyrt med produksjons- og støtteapplikasjoner, og det skal kun brukes til skolearbeid og lekser (ukesoppdrag).

Fra skoleåret 2023-2024 blir læringsbrettet sendt hjem på 4. -7. trinn. På 1.-3. trinn blir det oppbevart på skolen og av kontaktlærer. Ved behov kan læringsbrettet sendes hjem på grunn av skolearbeid.