Hovedseksjon

Læringsbrett

Ammerud skole innførte læringsbrett skoleåret 2018-2019

Skolen startet med å innføre læringsbrett på tre trinn skoleåret 2018-2019. Vi fikk gode erfaringer med dette. Lærerne syntes det var motiverende for elevene og det ga gode samarbeidsmuligheter mellom elevene. Læringsbrettene støttet flere læringsstiler og læringsstrategier, det ga store rom for elevaktivitet og ipaden ble brukt som et pedagogisk verktøy. Ipaden var nå blitt et læringsbrett i undervisningen.

Skoleåret 2019-2020 fikk alle elevene på Ammerud skole hvert sitt læringsbrett. De samme erfaringene og opplevelsene var fortsatt der. Barna er fulle av kreativitet og læringsbrettet sammen med læreren stimulerte denne kreativiteten. Elevene kan kommunisere og løse problemer sammen. Kreativitet hjelper dem med å lykkes, og digitale ferdigheter er en viktig forutsetning for videre læring og for aktiv deltakelse i et samfunn i stadig endring.

Erfaringene vi har gjort oss i løpet av de årene etter at vi innførte læringsbrettet:

  • Kreativitet og høyere bevissthet rundt læringsmål utvikles
  • Elever viser stolt frem sitt arbeid, og får trent hyppig på å presentere og sette ord på egen læring.
  • Elevene aktiviseres i større grad. Lyd og bildestøtte er lett tilgjengelig, og læring kan skje uavhengig av tid og sted.
  • Det er motiverende. Prosess og produkt tilpasses den enkelte.
  • Elever får trent hyppig på å presentere og sette ord på egen læring.
  • Det skaper en veldig god oversikt og dokumentasjon over elevenes læring og utvikling.
  • Læreren får lettere tilgang til hvordan elevene har tenkt, og kan oppklare misforståelser i enda større grad.
  • Tilbakemeldinger om neste steg i læringsprosessen blir lettere å synliggjøre, både for elev, lærer og foresatte.

Fremtida blir i større og større grad digitalisert, og vi ønsker at elevene på Ammerud skole skal stå best mulig rustet. Ansatte på Ammerud får jevnlig kurs i bruk av ulike applikasjoner fra Rikt. I tillegg har alle læringsbrettene et web- filter som hindrer pornografiske og voldelig innhold på internett. IKT-ansvarlig blir kalt inn til kurs knyttet til læringsbrett i etaten. Alle applikasjonene som brukes i skolen er i henhold til GDPR og blir jevnlig oppdatert. Mer info om GDPR i skolen kan leses her

Forskning og aktuell litteratur knyttet til læringsbrett

Applikasjoner installert på læringsbrettene

-en kort beskrivelse

icon for Microsoft Teams Microsoft Teams

Teamarbeid- mulighet for å ringe, chatte og gi tilbakemeldinger.

imageihqnp.png Showbie

Verktøy for å legge inn gjøremål, lekser, oppgaver og gi tilbakemeldinger

 IMovie

Brukes til å redigere film

imagewxcju.png Stopmotion

Redigeringsprogram til å lage animerte filmer

 Numbers

Alternativ til Excel. Brukes til å lage regneark, statistikker, budsjett o.l
 Keynote

Alternativ til Power point. Brukes til å lage visuelle presentasjoner. Appen har mange gode maler som gjør at elevens presentasjon/fremlegg ser spennende ut.
 Garageband

Lag musikk med læringsbrettet. Her kan man leke seg med mange instrumenter og lage musikk som du spiller inn i filer. Fin å bruke når man skal legge lyd til en presentasjon. Flott til musikkundervisning der man får «spille» på instrumenter og får frem de ulike tonene.
 Pages

Tekstbehandlingsprogram som er et alternativ til word og bookcreator

 Explain everything

Et verktøy som lar brukeren tegne, skrive, skisse, ta opp video, lyd, presentere osv. 

imagez9oyf.png Book Creator

Et verktøy til å lage elektroniske bøker.

imageyr8rq.pngClips

Lage film- redigeringsprogram

imager73vf.pngGoogle earth

Utforsk hele verden ovenfra med satellittbilder og 3D-terreng over hele kloden

imageqg3mg.png Kahoot 

Lage quiz og undersøkelser knyttet til tema

imagefxcp8.pngPaper by Wetransfer

Tegneapp med mange forskjellige funksjoner

Applikasjoner installert på 1.- 4. trinn

 Pieces Basic

Konkretisering av ener, tier og hundre. Brukes til å visualisere mengder. Brukes og til å lage regnestykker som eleven setter tall på.

image9h5co.png Graphogame

Lære bokstaver og leseapp

image2xqe8.png På sporet ABC

På sporet-appen er utviklet for å fremme bokstavkunnskap, fonemisk bevissthet, lese- og staveferdighet

imageipatj.png Skoleskrift 3

Et skriveprogram med talesyntese som leser opp bokstavlyden og ordene som skrives.

Matemagisk apper utgitt av aschehoug

Trener ulike ferdigheter i matematikk

Applikasjoner installert på 5.- 7. trinn

imagefslje.pngAutodesk SketchBook

En tegneapp for de eldste 

imagenluai.png Quizlet

Morsomt å lære med flashkort og spill 

image6bsp9.png GeoGebra

En programvare for å arbeide med grafer, koordinater og likninger.

imagevhu1c.png

Programmering i undervisningen

image8a22d.png Pixlr

Bilderedigering- lage bildekollasj og bøker, legge til bildeeffekter