Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU)

 FAU møtes en gang i måneden og tar opp saker som har interesse og betydning for elever og foresatte ved Ammerud skole. FAU-medlemmer deltar også i Skolemiljøutvalget og Driftsstyret og samarbeider godt med skolen. FAU-arbeidet er et både meningsfylt og interessant, og ikke minst viktig for elevenes trivsel ved skolen.

Alle grupper velger en trinnkontakt og en vara som har som oppgave å være et bindeledd inn til lærere, skolen og FAU. Hvis du har spørsmål, ideer eller bekymringer som du har lyst til å lufte med noen andre, så kan trinnkontakten og FAU-representanten være til hjelp. Trinnkontakten tar også ofte ansvar for å lage et sosialt fellesskap i gruppen og på trinnet.

Samhold er viktig!

Samhold mellom elevene er viktig. Derfor jobber FAU med å samle inn penger til Ammerud på tur, slik at alle elever får være med på minst en tur i året. (lenke til Ammerud på tur) FAU samarbeider med korpset om:

  • Julemessa (3. og 2. trinn)
  • 17. mai (4. og 5. trinn)
  • I tillegg arrangerer foreldrene på 6. og 7. trinn Juleball for elevene på disse trinnene.

Kontakt oss

Lurer du på noe? Ta kontakt med en av oss i FAU.

 

FAU-styret våren 2018:

Kristin Kverndokk, leder kristin.kverndokk@nrk.no

Judith Klein, nestleder kleinjudiths@gmail.com  

Brit Antonsen Nerland, sekretær brit.antonsen@gmail.com

Trine Høie, styremedlem + leder av driftsstyret trine.jennie@gmail.com

Heidi Håland Robertson, styremedlem + vara i driftsstyret heidihrobertson@gmail.com

 

Neste FAU- møte

Mandag 3. juni 2019 kl. 19.00- 21.00. Sted: Ammerud skole, 3. etasje - personalrommet

 

Referat FAU-møte 190603.pdf

Møtereferat 27.05.19.pdf

Referat-190506-FAU.pdf

Innkalling til FAU-møte 190603.pdf

Referat-190401-FAU.pdf

 

Referatet fra FAU-møtet 3. desember er ikke klart

 

Møtedatoene for FAU i høst skoleåret 2018–2019 er:

3. september

8. oktober

5. november

3. desember

7. januar 

4. februar 

4. mars

1. april

6. mai

3. juni

Dersom du ikke var på møte med FUG (foreldreutvalget for grunnopplæringen), trykk her for presentasjonen