Hovedseksjon

Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU)

FAU 2021-2022
På bildet:
Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) skoleåret 2021/22

FAU-informasjonsbrosjyre

FAU møtes en gang i måneden og tar opp saker som har interesse og betydning for elever og foresatte ved Ammerud skole. FAU-medlemmer deltar også i Skolemiljøutvalget og Driftsstyret og samarbeider godt med skolen.

FAU-arbeidet er et både meningsfylt og interessant, og ikke minst viktig for elevenes trivsel ved skolen.

Alle grupper velger en trinnkontakt og en vara som har som oppgave å være et bindeledd inn til lærere, skolen og FAU. Hvis du har spørsmål, ideer eller bekymringer som du har lyst til å lufte med noen andre, så kan trinnkontakten og FAU-representanten være til hjelp. Trinnkontakten tar også ofte ansvar for å lage et sosialt fellesskap i gruppen og på trinnet.

Samhold er viktig!

Samhold mellom elevene er viktig. Derfor jobber FAU med å samle inn penger til Ammerud på tur, slik at alle elever får være med på minst en tur i året. (lenke til Ammerud på tur) FAU samarbeider med korpset om:

  • Julemessa (3. og 2. trinn)
  • 17. mai (4. og 5. trinn)
  • I tillegg arrangerer foreldrene på 6. og 7. trinn Juleball for elevene på disse trinnene.

Kontakt oss

Lurer du på noe? Ta kontakt med en av oss i FAU

Oversikt over Ammerud skoles trinn- og faukontakter skoleåret 2021-2022

FAU-styret 2021/2022

Fau.ammerud@gmail.com

Leder: Meyla S. Enerly 41 52 02 71 meyla@hotmail.com

Nestleder: Øystein Imsen 90 59 90 33 oimsen@gmail.com

Referent/sekretær: Stine Solbjør Kielland 95 99 76 61 stine.solbjor@gmail.com

Kasserer: Sigrunn Torbjørnsen 95 21 81 74 sigrunnt@online.no

 

SMU-representanter (skolemiljøutvalvalget)

Stine Solbjør Kielland, Kajsa Wiull-Gundersen og Nafissa Bourouba (vara)

 

Digital ressursgruppe (foreldrerepresentanter)

Eldrid E. Stangeland (FAU-representant)

Nafissa Bourouba (FAU- representant)

Shukri Suleyman (FAU- representant)

Bente Pedersen (FAU- representant)

Øystein Imsen (FAU- representant)

Håvard Fossli (2.1) hfossli@gmail.com

Tommy Aure widrone@gmail.com

 

Referansegruppe

Kenneth Wang Pedersen kenneth@wangpedersen.com

Eirik Dahl Viggen eirik.dahl.viggen@lomedia.no