Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU)

 FAU møtes en gang i måneden og tar opp saker som har interesse og betydning for elever og foresatte ved Ammerud skole. FAU-medlemmer deltar også i Skolemiljøutvalget og Driftsstyret og samarbeider godt med skolen. FAU-arbeidet er et både meningsfylt og interessant, og ikke minst viktig for elevenes trivsel ved skolen.

Alle grupper velger en trinnkontakt og en vara som har som oppgave å være et bindeledd inn til lærere, skolen og FAU. Hvis du har spørsmål, ideer eller bekymringer som du har lyst til å lufte med noen andre, så kan trinnkontakten og FAU-representanten være til hjelp. Trinnkontakten tar også ofte ansvar for å lage et sosialt fellesskap i gruppen og på trinnet.

Samhold er viktig!

Samhold mellom elevene er viktig. Derfor jobber FAU med å samle inn penger til Ammerud på tur, slik at alle elever får være med på minst en tur i året. (lenke til Ammerud på tur) FAU samarbeider med korpset om:

  • Julemessa (3. og 2. trinn)
  • 17. mai (4. og 5. trinn)
  • I tillegg arrangerer foreldrene på 6. og 7. trinn Juleball for elevene på disse trinnene.

Kontakt oss

Lurer du på noe? Ta kontakt med en av oss i FAU.

 

FAU-styret våren 2018:

Kristin Kverndokk - leder kristin.kverndokk@nrk.no

Judith Klein - nestleder kleinjudiths@gmail.com  

Brit Antonsen Nerland - sekretær brit.antonsen@gmail.com

Trine Høie - styremedlem + leder av driftsstyret trine.jennie@gmail.com

Heidi Håland Robertson - styremedlem + vara i driftsstyret heidihrobertson@gmail.com

 

FAU- medlemmer våren 2018 (medlemsliste)

FAUs Facebook side  

FAU- informasjonsbrosjyre 

Vedtekter for FAU ved Ammerud skole

 

Neste FAU- møte

  • Mandag 5. november 2018 kl. 19.00- 21.00. Sted: Ammerud skole, 3. etasje - personalrommet

 

 SE INNKALLING HER

Siste referat fra møtet (trykk her)

 

Møtedatoene for FAU i høst skoleåret 2018-2019 er:

3. september

8. oktober

5. november

3. desember

Dersom du ikke var på møte med FUG (foreldreutvalget for grunnopplæringen), trykk her for presentasjonen