Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU)

 FAU møtes en gang i måneden og tar opp saker som har interesse og betydning for elever og foresatte ved Ammerud skole. FAU-medlemmer deltar også i Skolemiljøutvalget og Driftsstyret og samarbeider godt med skolen. FAU-arbeidet er et både meningsfylt og interessant, og ikke minst viktig for elevenes trivsel ved skolen.

Alle grupper velger en trinnkontakt og en vara som har som oppgave å være et bindeledd inn til lærere, skolen og FAU. Hvis du har spørsmål, ideer eller bekymringer som du har lyst til å lufte med noen andre, så kan trinnkontakten og FAU-representanten være til hjelp. Trinnkontakten tar også ofte ansvar for å lage et sosialt fellesskap i gruppen og på trinnet.

Samhold er viktig!

Samhold mellom elevene er viktig. Derfor jobber FAU med å samle inn penger til Ammerud på tur, slik at alle elever får være med på minst en tur i året. (lenke til Ammerud på tur) FAU samarbeider med korpset om:

  • Julemessa (3. og 2. trinn)
  • 17. mai (4. og 5. trinn)
  • I tillegg arrangerer foreldrene på 6. og 7. trinn Juleball for elevene på disse trinnene.

Kontakt oss

Lurer du på noe? Ta kontakt med en av oss i FAU.

FAU-styret 2019/2020:

Leder: Meyla Sylvestog Enerly – meyla@hotmail.com

Nestleder: Ketil Isaksen  - ketil.isaksen@gmail.com

Referent/sekretær: Anne Marthe Ringerud annemri@hotmail.com

SMU-representanter:

Hazar Haugen hazarhaugen@outlook.com

Marit Stene Severinsen maritseverinsen@hotmail.com

FAU- representanter 2019-2020.pdf

 

 

Neste FAU- møte

Mandag 16.09 2019 kl. 19.00- 21.00. Sted: Ammerud skole, 3. etasje - personalrommet

Se innkallinga:

Innkalling_FAUmøte 160919.pdf

Neste møter:

Høst 2019

Mandag 16. september kl. 19-21 (samme klokkeslettet for alle FAU-møtene framover)

Mandag 7. oktober

Mandag 4. november

Mandag 2. desember

Vår 2020:

Mandag 6. januar

Mandag 3. februar

Mandag 2. mars

Mandag 30. mars

Mandag 4. mai

Mandag 8. juni

 

Dersom du ikke var på møte med FUG (foreldreutvalget for grunnopplæringen), trykk her for presentasjonen

 

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU