Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU)

Fau
På bildet - rad 1: Meyla Sylvestog Enerly, (5.2 og FAU-leder). Rad 2: Kadhra Siciid Farah (5.2), Lars Lønne (1.2) og Anne Marthe Ringerud (7.2 og sekretær).
Rad 3: Camilla Iren Paulsen (7.4) ogTore Toftemo Arneson (2.1). Rad 5: Nina Hui(1.4), Eldrid E. Stangeland og Heidi Marie Kriznik (6.1). Rad 6: Kjetil Jørve (Driftsstyret).
Bak kamera: Stine Solbjør Kielland (6.3 og nestleder i FAU).
Ikke tilstede: Øyvind Bruer Skarsbø(2.4), Amal Salhi (3.3 og driftsstyret), Madalina Tudorache (3.1) og Hazar Haugen (SMU)

FAU-informasjonsbrosjyre

FAU møtes en gang i måneden og tar opp saker som har interesse og betydning for elever og foresatte ved Ammerud skole. FAU-medlemmer deltar også i Skolemiljøutvalget og Driftsstyret og samarbeider godt med skolen.

FAU-arbeidet er et både meningsfylt og interessant, og ikke minst viktig for elevenes trivsel ved skolen.

Alle grupper velger en trinnkontakt og en vara som har som oppgave å være et bindeledd inn til lærere, skolen og FAU. Hvis du har spørsmål, ideer eller bekymringer som du har lyst til å lufte med noen andre, så kan trinnkontakten og FAU-representanten være til hjelp. Trinnkontakten tar også ofte ansvar for å lage et sosialt fellesskap i gruppen og på trinnet.

Samhold er viktig!

Samhold mellom elevene er viktig. Derfor jobber FAU med å samle inn penger til Ammerud på tur, slik at alle elever får være med på minst en tur i året. (lenke til Ammerud på tur) FAU samarbeider med korpset om:

  • Julemessa (3. og 2. trinn)
  • 17. mai (4. og 5. trinn)
  • I tillegg arrangerer foreldrene på 6. og 7. trinn Juleball for elevene på disse trinnene.

Kontakt oss

Lurer du på noe? Ta kontakt med en av oss i FAU.

FAU-styret 2020/2021:

Leder: Meyla S. Enerly 41 52 02 71 meyla@hotmail.com

Nestleder: Stine Solbjør Kielland 95997661 stine.solbjor@gmail.com

Referent/sekretær: Anne Marthe Ringerud 97009866 annemri@hotmail.com

SMU-representanter:

Hazar Haugen og Heidi Marie Kriznik 

Oversikt over Ammerud skoles trinn- og faukontakter skoleåret 2020-2021

Digital ressursgruppe (foreldrerepresentanter)

Kenneth Wang Pedersen

Eirik Dahl Viggen

Stine Solbjør Kielland (FAU-representant)

Eldrid E. Stangeland (FAU representant)

 

Neste FAU-møte

Mandag 3. mai kl. 19-21 

Neste møter

Mandag 3. mai
Mandag 7. juni

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU