Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU)

 

FAU møtes en gang i måneden og tar opp saker som har interesse og betydning for elever og foresatte ved Ammerud skole. FAU-medlemmer deltar også i Skolemiljøutvalget og Driftsstyret og samarbeider godt med skolen. FAU-arbeidet er et både meningsfylt og interessant, og ikke minst viktig for elevenes trivsel ved skolen.

Alle grupper velger en trinnkontakt og en vara som har som oppgave å være et bindeledd inn til lærere, skolen og FAU. Hvis du har spørsmål, ideer eller bekymringer som du har lyst til å lufte med noen andre, så kan trinnkontakten og FAU-representanten være til hjelp. Trinnkontakten tar også ofte ansvar for å lage et sosialt fellesskap i gruppen og på trinnet.

Samhold er viktig!
Samhold mellom elevene er viktig. Derfor jobber FAU med å samle inn penger til Ammerud på tur, slik at alle elever får være med på minst en tur i året. (lenke til Ammerud på tur) FAU samarbeider med korpset om:
• Julemessa (3. og 2. trinn)
• 17. mai (4. og 5. trinn)


I tillegg arrangerer foreldrene på 6. og 7. trinn Juleball for elevene på disse trinnene.

Lurer du på noe? Ta kontakt med en av oss i FAU

Leder:
Astrid Wergeland Biem, tlf. 476 42 469
e-post: wergeland.biem@gmail.com

 
Nestleder:
Pia Lang-Holmen, tlf 915 55 029
 
Sekretær:
ikke valgt ennå
 


FAU- informasjonsbrosjyre 

Vedtekter for FAU ved Ammerud skole

 

Neste FAU- møter

4. september 2017. INNKALLING (trykk her)

25. september 2017

 

 
 
Sted: Ammerud skole, 3. etasje - personalrommet
 
Annet
 
Dersom du ikke var på møte med FUG (foreldreutvalget for grunnopplæringen),