Hovedseksjon

Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU)

FAU 2021-2022
På bildet:
Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) skoleåret 2021/22
FAU-informasjonsbrosjyre

Om FAU
Formålet til FAU er å fremme fellesinteresser til foreldrene, være bindeleddet mellom foreldrene og skolen, og jobbe for et godt læringsmiljø for alle elever. FAU møtes en gang i måneden og tar opp saker som har interesse og betydning for elever og foresatte. FAU-medlemmer deltar også i skolemiljøutvalget og driftsstyret og samarbeider tett med skolen.

FAU-arbeidet er både meningsfylt og interessant, og ikke minst viktig for elevenes trivsel ved skolen.

FAU består av to representanter fra hvert trinn. I tillegg så skal alle klasser/grupper velger to trinnkontakter som har som oppgave å være et bindeledd inn til lærere, skolen og FAU. Hvis du har spørsmål, ideer eller bekymringer som du har lyst til å lufte med noen andre, så kan trinnkontakten og FAU-representanten være til hjelp. Trinnkontaktene tar også ofte ansvar for å lage et sosialt fellesskap i klassen/gruppen og på trinnet.

Denne videoen er fra i fjor, men viser fint hvordan det er å engasjere seg i FAU:

Samhold er viktig!
Samhold mellom elevene er viktig. Derfor jobber FAU med å samle inn penger til Ammerud på tur, slik at alle elever får være med på minst en tur i året. I tillegg så koordinerer og samarbeider FAU om en rekke arrangementer sammen med blant annet korpset og trinnkontaktene, som julemesse (2. og 3. trinn) og 17. mai (4. og 5. trinn). I tillegg arrangerer foreldrene på 6. og 7. trinn juleball for elevene på disse trinnene.

Møter i FAU
Til vanlig møtes FAU den første mandagen i måneden (unntak ved ferie og fridager). Møtene er kl. 19-21 på personalrommet i 3. etasje på Ammerud skole dersom ikke annet er presisert i innkallingen. For skoleåret 2022/2023 har FAU planlagt følgende møtekalender: 
-10. oktober
-7. november
-5. desember
-9. januar
-6. februar
-6. mars
-11. april (tirsdag)
-8. mai
-5. juni

Innkalling til FAU-møtene sendes FAU-medlemmene, men møtene er åpne for alle foreldre ved Ammerud skole. Ønsker du å stå på e-postlisten til FAU og få innkallinger til møtene kan du ta kontakt på fau.ammerud@gmail.com. Referater fra FAU-møtene blir sendt til alle skolens foreldre via skolemelding, og blir publisert her på nettsidene til skolen.

FAU-styret 2022/2023
For skoleåret 2022/2023 har FAU valgt dette styret:
- Leder: Stian Seland (46663900 / stian@se.land)
- Nestledere: Judith Klein og Kajsa Wiull-Gundersen
- Styremedlem: Pia Myhre Kamp
- Kasserer: Hege Westby Johansen


Har du spørsmål eller innspill til FAUs arbeid, ta kontakt med leder eller send en e-post til fau.ammerud@gmail.com.

FAU-medlemmer 2022/2023
1. trinn: Katarzyna Ngembus Mang (1.2) og Stian Seland (1.3).
2. trinn: Vivian Pedersen (2.2) og Kajsa Wiull-Gundersen (2.2).
3. trinn: Kristian Solberg (3.2) og Kjetil S. Jørve (3.2).
4. trinn: Pia Soulergues-Cappello (4.2) og Fardowsa Ulusso (4.2).
5. trinn: Hazar Haugen (5.2)/Amal Salhi (5.3)/Marie Aure (5.4).
6. trinn: Pia Myhre Kamp (6.1) og Judith Klein (6.3).
7. trinn: Dickson Agano Anam (7.4) og Anne Marthe Ringerud (7.2)/Gunhild R. Farstad (7.3)/Anette Moldestad (7.3).
For kontaktinfo se trinnets ukeplan eller ta kontakt på fau.ammerud@gmail.com.

Utvalg og arbeidsgrupper
FAU er representert i skolemiljøutvalget med følgende representanter: 
Kajsa Wiull-Gundersen
Amal Salhi
Pia Myhre Kamp (vara)
Pia Soulergues-Cappello (vara)

 

FAU har følgende arbeidsgrupper:
- Hjertesone
- Natteravn
- Digital ressursgruppe
- Etter skoletid


For info og kontakt om arbeidsgruppene, ta kontakt med fau.ammerud@gmail.com.

 

Neste FAU-møte

 

 

 

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU