Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU)

FAU møtes en gang i måneden og tar opp saker som har interesse og betydning for elever og foresatte ved Ammerud skole. FAU-medlemmer deltar også i Skolemiljøutvalget og Driftsstyret og samarbeider godt med skolen. FAU-arbeidet er et både meningsfylt og interessant, og ikke minst viktig for elevenes trivsel ved skolen.

Alle grupper velger en trinnkontakt og en vara som har som oppgave å være et bindeledd inn til lærere, skolen og FAU. Hvis du har spørsmål, ideer eller bekymringer som du har lyst til å lufte med noen andre, så kan trinnkontakten og FAU-representanten være til hjelp. Trinnkontakten tar også ofte ansvar for å lage et sosialt fellesskap i gruppen og på trinnet.

Samhold er viktig!

Samhold mellom elevene er viktig. Derfor jobber FAU med å samle inn penger til Ammerud på tur, slik at alle elever får være med på minst en tur i året. (lenke til Ammerud på tur) FAU samarbeider med korpset om:

  • Julemessa (3. og 2. trinn)
  • 17. mai (4. og 5. trinn)
  • I tillegg arrangerer foreldrene på 6. og 7. trinn Juleball for elevene på disse trinnene.


Kontakt oss

Lurer du på noe? Ta kontakt med en av oss i FAU.

FAU-styret våren 2018:

Nestleder - Karianne Wiger Gammelsrud (4. trinn) karianne.wiger@gmail.com

Sekretær - Kristin Kverndokk (3. trinn) kristin.kverndokk@nrk.no

Styremedlem - Kajsa Wiull-Gundersen (1. trinn)  kajsawg@gmail.com 

FAU- informasjonsbrosjyre 

Vedtekter for FAU ved Ammerud skole

Neste FAU- møte

  • Mandag 30. april 2018 kl. 19.00- 21.00. Sted: Ammerud skole, 3. etasje - personalrommet

 SE INNKALLING HER

Siste referat fra møtet (trykk her)

FUG-møte

Dersom du ikke var på møte med FUG (foreldreutvalget for grunnopplæringen), trykk her for presentasjonen