Ordensregler

Vennskap

Ammeruds ordensregler består av skolens samværsregler og Osloskolens sentrale ordensreglement

Les våre regler for samvær ved Ammerud skole og aktivitetsskolen

Les Osloskolens sentrale ordensreglement

Reglene for samvær for Ammerud skole og aktivitetsskole ble vedtatt i driftsstyret 04.12.2014.

Reglene kommer i tillegg til «Forskrift om reglement for orden og oppførsel i Osloskolen», som ble vedtatt av byråd for kunnskap og utdanning 25.09.2012. 

I tillegg til samværsreglene har Ammerud skole også fire Gullregler som det settes fokus på hver uke.