Ordensregler

Les Osloskolens ordensreglement

Les våre regler for samvær ved Ammerud skole og Aktivitetsskolen

I tillegg til samværsreglene har Ammerud skole også fire gullregler som det settes fokus på hver uke.

Reglene for samvær for Ammerud skole og aktivitetsskole ble vedtatt i driftsstyret 04.12.2014.

Osloskolens ordensreglement ble fastsatt av byråden for oppvekst og kunnskap den 03.07.2018.