Ledelse og ansatte

Personal 20-21

Ledelsen 

Rektor

 
Kiet Minh Dang
E-post: kiet.dang@osloskolen.no
Tlf. 22 90 24 03
Mobiltlf: 952 76 083

Assisterende rektor

leder for 6.–7. trinn, 
Team 6-7
 
Frode Espen Wannebo
E-post: frode.wannebo@osloskolen.no
Tlf. 22 90 24 04

Undervisningsinspektør

leder for 4.–5. trinn
Team 4-5

Eirik Ahdell
E-post: eirik.ahdell@osloskolen.no
Tlf. 22 90 24 05

Undervisningsinspektør

leder for 2.–3. trinn
Team 2-3

Sucre Alba
E-post: sucre.quezada@osloskolen.no
Tlf. 22 90 24 05

Undervisningsinpektør

leder for 1. trinn og Team Skolemiljø

Team 1

Team Skolemiljø

Lene Cecilie Stømner, inspektør
E-post: lene.stomner@osloskolen.no

Tlf. 22 90 24 41

Undervisningsinspektør

leder for Team MerLæring og AKS

Team MerLæring

Team AKS

Trinh Tran
E- post: to.tran@osloskolen.no
Tlf. 22 90 24 06

Organisasjonskart Ammerud skole 2020-2021

Kontoret:  

Alex Phan, alex.phan@osloskolen.no

Tlf. 22 90 24 02


Sissel Øie, sissel.oie@osloskolen.no
Tlf. 22 90 24 00

Sosiallærer- spesialpedagogikk


Nathalie Desmot
E-post: nathalie.desmot@osloskolen.no
Tlf. 22 90 24 15

Aktivitetsskolen: Tel: 22902451


Baseleder team 1, Christian Syversen
christian.syversen@osloskolen.no

Tlf. 22 90 24 51


Baseleder team 2, Kiran Ansari
kiran.ansari@osloskolen.no

Tlf. 22 90 24 51


Baseleder team 3, Mona Andersen
mona.andersen@osloskolen.no

Tlf. 22 90 24 51


Baseleder team 4, Angelica Pigao Olsen
angelica.olsen-pigao@osloskolen.no

Tlf. 22 90 24 51

Helsesykepleier

Ane Skeie Hermansen

(ansvar for 1.- 3. trinn)

Tlf. 47784501

E-post: ane.skeie.hermansen@bgr.oslo.kommune.no

Vilde Johannessen

(ansvar for 4.- 7. trinn)

Mandag 08.30-11.30, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 08.30-15.30.

Tlf: 22902459 / 96226176