Ledelse og ansatte

personal 2019-2020

Ledelsen 

Rektor

 
Kiet Minh Dang
E-post: kiet.dang@ude.oslo.kommune.no
Tlf.22902403
Mobiltlf: 95276083

Assisterende rektor

leder for 6.–7. trinn, 
Team 6-7

 
Frode Espen Wannebo
E-post: frode.espen.wannebo@ude.oslo.kommune.no
Tlf. 22902404

Undervisningsinspektør

leder for 4.-5. trinn
Team 4-5


Chalak Marufi
E-post: chalak.marufi@ude.oslo.kommune.no
Tlf. 22902441

Undervisningsinspektør

leder for 1.-3. trinn 
Team 1-3


Lene Cecilie Stømner (permisjon)
E-post: Lene.Cecilie.Stomner@ude.oslo.kommune.no
Tlf. 22902405

Vikar for Lene: 

Eirik Ahdell, epost: eirik.ahdell@ude.oslo.kommune.no

Tlf. 22902405

Undervisningsinspektør

leder for Team ML og AKS
Team ML

Team AKS


Trinh Tran
E- post: Trinh.Tran@ude.oslo.kommune.no
Tlf. 22902406

Organisasjonskart Ammerud skole 2019-2020

Kontoret:  


Heidi Martine Snoen
Heidi.Martine.Snoen@ude.oslo.kommune.no
Tlf. 22902402


Sissel Øie
Sissel.Oie@ude.oslo.kommune.no
Tlf. 22902400

Sosiallærer- spesialpedagogikk


Nathalie Desmot
E-post: Nathalie.Desmot@ude.oslo.kommune.no
Tlf. 22902415

Sosialarbeider- skolemiljø

Therese Berge

22902411

Aktivitetsskolen: Tel: 22902458

Baseleder team 1, Kiran Ansari

kiran.ansari@ude.oslo.kommune.no

Baseleder team 2, Christian Syversen- starter i september

Epost kommer senere


Baseleder team 3, Angelica Pigao Olsen
Angelica.Olsen.Pigao@ude.oslo.kommune.no

Tlf. 22902458


Baseleder team 4, Mona Andersen
mona.andersen@ude.oslo.kommune.no
Tlf. 22902458

Helsesykepleier

Vilde Johannessen
Mandag 08.30-11.30, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 08.30-15.30.

Tlf: 22902459 / 96226176

Synnøve Melheim

(permisjon til september 2020)
Tlf: 22902409 / 90516818