Helsesykepleier

Ane Skeie Hermansen

(ansvar for 1.- 3. trinn)

Tlf. 47784501

E-post: ane.skeie.hermansen@bgr.oslo.kommune.no

Vilde Johannessen

(ansvar for 4.- 7. trinn)

Mandag 08.30–11.30, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 08.30-15.30.

Kan nås på tlf: 22902459/96226176 

E-post: Vilde.johannessen@bgr.oslo.kommune.no

 

Hva kan du snakke med helsesøster om?

  • Pubertet
  • Kjærlighet, kjærlighetssorg, forelskelse, seksuell legning
  • Kosthold og aktivitet, herunder spiseproblematikk
  • Bekymringer du har, for eksempel rundt venner/ensomhet, problemer hjemme eller på skolen, mye tristhet, sinne eller utrygghet, eller at du har opplevd noe du trenger å prate om.

Skolehelsetjenesten legger stor vekt på å være et ”lavterskeltilbud” slik at elevene kan komme innom uten å ha avtale og snakke med oss om det som opptar dem. Skolehelsetjenesten ønsker også kontakt med foresatte, og tar gjerne i mot henvendelser.

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider 

Skolehelsetjenesten i Bydel Grorud

Skolehelsetjenesten er en fortsettelse av småbarnskontrollen på helsestasjonen og består av helsesøster, psykolog og familieterapeut.

Grorud helsestasjon har også et Barne- og ungdomsteam som kan gi støtte og veiledning ved sammensatte problemer rundt barnet og familien. Helsesøster eller sosiallærer kan formidle kontakt.

Helsetjenesten ved skolen er av forebyggende art, og skal ikke behandle sykdom. Hvis sykdom eller forhold som krever behandling oppstår, vil barnet bli henvist til andre behandlings- eller hjelpeinstanser.

Skolens kontor vil ha opplysninger om hvor og når vi er å treffe dersom vi ikke er tilstede i den oppgitte kontortiden.

Skolehelsetjenesten utfører pålagte oppgaver fra helsemyndighetene, herunder vaksinering, måling av vekt og høyde, syn- og hørseltest. Ved vaksinering innhentes alltid samtykke fra foresatte i forkant.

Vaksinasjon foregår på 2., 6., 7. og 10. trinn. Informasjon/tilbud om vaksiner gis skriftlig før vaksinasjon utføres.

Om vaksinene som blir tilbudt: se www.fhi.no

Vi samarbeider tett med lærerne og veileder/underviser i tema som både lærerne og vi mener er aktuelle. Helsetjenesten er en del av det tverrfaglige samarbeidet på skolen og har blant annet møter med lærere og PPT på skolen v/ behov.