Hjemmeundervisning (tips og råd til foresatte og elever).

Hvordan snakker vi med barna om Korona?

Tips

Engelske nyheter 

Newsround - (nyheter tilpasset barn-oppdateres hver dag)

Digitale bøker

Lesemester (det er gøy å lese)

Creaza 

Creaza Premium er nå tilgjengelig for alle skolene i Oslo.

Salaby 

Elever og lærere i hele skole-Norge har nå fått tilgang til Salaby. Dette skjer i perioden skolene holder stengt.

Hvis Showbie er nede (for elever på 3. -7.)- stor takk til Erlend som har laget en bingo

Last ned bingo

Elevkanalen – TV2 Skole

TV 2 Skoles “Elevkanalen” tilbyr relevant skolefaglig innhold, kategorisert etter fag og klassetrinn som treffer kompetansemålene i læreplanen. Klikk her for innlogging med Feide

Aftenposten Junior: 

Aftenpostens egen avis for barn, Aftenposten Junior, er nå åpnet for alle. Arkivet til Aftenposten Junior åpnes også. Det vil dermed være mulig for barn å få lesestoff som ikke handler om korona. 

Skolens lenkesamling

Link

Kort om Ammerud skole

Flerkulturell 1.–7. skole i Grorud bydel med 590 elever og 90 ansatte skoleår 2019–2020

Innføring i bruk av læringsbrett en til en på alle trinn.

Fagfornyelsen – fokus på "Folkehelse og Livsmestring"

Godt og trygt skolemiljø – videreutvikle "Plan for et godt og trygt skolemiljø" og implementere timen LIVET.

Forsterket tilpasset undervisning – videreutvikle tidlig innsats: "Innsats MerLæring 1–7" med 3 spesialistlærere i lesing og 3 spesialistlærere i regning.

Utvide AKS-tilbudet med større fokus på praktisk estetiske fag og fysisk aktivitet.

Videreutvikle "Folkehelseprosjekt" – legge til rette for gode og sunne valg.

Miljøledelse

Miljøfyrtårn

Ammerud skole har blitt en sertifisert Miljøfyrtårn-skole. Skolen har kunnet dokumentere at strenge kriterier innen temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk er tilfredsstilt.