Kort om Ammerud skole

  • Flerkulturell 1.–7. skole i Grorud bydel med 580 elever og 90 ansatte skoleår 2018–2019
  • Innføring i bruk av Læringsbrett en til en på 1., 2., 3. og 6. trinn.
  • Lesing og skriving – implementere "Plan for lese- og skriveopplæring"
  • Regning – implementere "Plan for matematikkopplæring".
  • Analysekompetanse – kompetanse i tracking, analyse av data, vurdering/måling av effekt, iverksetting/justering av tiltak.
  • Godt og trygt skolemiljø – implementere "Plan for et godt og trygt skolemiljø".
  • Forsterket tilpasset undervisning – utvide "Innsats MerLæring 1–7" med spesialistlærere i lesing og regning.
  • Utvikle gode og målrettede læringsstøttende aktiviteter på AKS.
  • Videreutvikle "Folkehelseprosjekt med fokus på sunt kosthold og fysisk aktivitet".
Drawing of a city