Kort om Ammerud skole

Flerkulturell 1.–7. skole i Grorud bydel

Skoleåret 2016–2017: 578 elever og 90 ansatte

Fokusområder:

- God tilbakemeldingskultur – gode tilbakemeldinger og underveisvurderinger

- Lesing: implementere og videreutvikle skolens lokale leseplan

- Regning: systematisk arbeid med matematiske misoppfatninger

- Lærernes analysekompetanse i forhold til læringsresultater

- Godt læringsmiljø – gjøre elevene i stand til å kunne kommunisere, ta hensyn til, samhandle, delta, ytre og regulere sine følelser og handlinger

- Folkehelseprosjekt i skolen – kosthold og fysisk aktivitet

Drawing of a city