Kort om Ammerud skole

Flerkulturell 1.–7. skole i Grorud bydel med 590 elever og 90 ansatte skoleår 2019–2020

Innføring i bruk av læringsbrett en til en på alle trinn.

Fagfornyelsen – fokus på "Folkehelse og Livsmestring"

Godt og trygt skolemiljø – videreutvikle "Plan for et godt og trygt skolemiljø" og implementere timen LIVET.

Forsterket tilpasset undervisning – videreutvikle tidlig innsats: "Innsats MerLæring 1–7" med 3 spesialistlærere i lesing og 3 spesialistlærere i regning.

Utvide AKS-tilbudet med større fokus på praktisk estetiske fag og fysisk aktivitet.

Videreutvikle "Folkehelseprosjekt" – legge til rette for gode og sunne valg.

Miljøledelse

Miljøfyrtårn

Ammerud skole har blitt en sertifisert Miljøfyrtårn-skole. Skolen har kunnet dokumentere at strenge kriterier innen temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk er tilfredsstilt.