7.8.2019: Elevene på 2.–7. trinn møter i basene klokken 08.30. De nye skolestarterne og deres foresatte på 1. trinn tas imot i...

29.7.2019: Det vil være oppstart for nye 1. trinns elever på følgende dager: torsdag 01.08.19 kl. 10.00, mandag 05.08.19 kl. 10.00, mandag...

21.6.2019: Alle barn på Ammerud skole fra 2.-7.klasse er velkommen til å delta i vår store lesekonkurranse i sommerferien!

7.8.2019: Elevene på 2.–7. trinn møter i basene klokken 08.30. De nye skolestarterne og deres foresatte på 1. trinn tas imot i...

29.7.2019: Det vil være oppstart for nye 1. trinns elever på følgende dager: torsdag 01.08.19 kl. 10.00, mandag 05.08.19 kl. 10.00, mandag...

21.6.2019: Alle barn på Ammerud skole fra 2.-7.klasse er velkommen til å delta i vår store lesekonkurranse i sommerferien!

Kort om Ammerud skole
  • Flerkulturell 1.–7. skole i Grorud bydel med 580 elever og 90 ansatte skoleår 2018–2019
  • Innføring i bruk av Læringsbrett en til en på 1., 2., 3. og 6. trinn.
  • Lesing og skriving – implementere "Plan for lese- og skriveopplæring"
  • Regning – implementere "Plan for matematikkopplæring".
  • Analysekompetanse – kompetanse i tracking, analyse av data, vurdering/måling av effekt, iverksetting/justering av tiltak.
  • Godt og trygt skolemiljø – implementere "Plan for et godt og trygt skolemiljø".
  • Forsterket tilpasset undervisning – utvide "Innsats MerLæring 1–7" med spesialistlærere i lesing og regning.
  • Utvikle gode og målrettede læringsstøttende aktiviteter på AKS.
    Videreutvikle "Folkehelseprosjekt med fokus på sunt kosthold og fysisk aktivitet".
Miljøledelse

Miljøfyrtårn

Ammerud skole har blitt en sertifisert Miljøfyrtårn-skole. Skolen har kunnet dokumentere at strenge kriterier innen temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk er tilfredsstilt.