Kort om Ammerud skole

  • Flerkulturell 1.–7. skole i Grorud bydel med 590 elever og 90 ansatte skoleår 2017–2018.
  • Prosjekt "MerLæring 1–4" med spesialistlærere i lesing og regning.
  • Utvikle "Plan for lese- og skriveopplæring" og "Plan for matematikkopplæring".
  • Utvikle "Handlingsplan for et godt og trygt skolemiljø".
  • Utvikle en formativ "Vurderingstrapp på 1.–7. trinn".
  • Utvikle en felles analysekultur – tracking, analyse, tiltak, effekt og justering.
  • Utvikle gode og målrettedelæringsstøttende aktiviteter på AKS.
  • Folkehelseprosjekt med fokus sunt kosthold, fysisk aktivitet og godt læringsmiljø.
Drawing of a city