Kort om Ammerud skole

· Flerkulturell 1.–7. skole i Grorud bydel med 590 elever og 90 ansatte skoleår 2017–2018.
· Prosjekt "MerLæring 1-4" med spesialistlærere i lesing og regning.
· Utvikle "Plan for lese- og skriveopplæring" og "Plan for matematikkopplæring".
· Utvikle "Handlingsplan for et godt og trygt skolemiljø".
· Utvikle en formativ "Vurderingstrapp på 1.-7. trinn".
· Utvikle en felles analysekultur – tracking, analyse, tiltak, effekt og justering.
· Utvikle gode og målrettedelæringsstøttende aktiviteter på AKS.
· Folkehelseprosjekt med fokus sunt kosthold, fysisk aktivitet og godt læringsmiljø.

Drawing of a city